Vertaling van zin

Nederlands
Engels
zin [m], zintuig {zn.}
sense 
Deze zin slaat nergens op.
This sentence doesn't make sense.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
In a sense what he says is true.
begeerte [v], zucht [v], lust, verlangen, wens, zin [m] {zn.}
wish 
desire 
want 
We verlangen allemaal naar succes.
We all desire success.
Verwar verlangen niet met liefde.
Don't confuse desire with love.
behagen [o], genoegen, welbehagen, welgevallen, zin [m] {zn.}
pleasure 
appeal 
wil, zin [m] {zn.}
will 
willingness
wish 
betekenis [v], portee [v], zin [m], significantie {zn.}
meaning 
significance 
Wat is de betekenis van deze zin?
What is the meaning of this phrase?
Wat is de precieze betekenis van "precise"?
What is the precise meaning of "precise"?
betekenis [v], zin [m] {zn.}
meaning 
sense 
Ik dacht na over de betekenis van zijn schilderij.
I mused on the meaning of his painting.
De leraar zal ons de betekenis van het woord uitleggen.
The teacher explained the meaning of the word to us.
stelling [v], zin [m], hoofdzin, volzin {zn.}
proposition 
clause
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin [m] {zn.}
plan 
intention 
intent
Dat was niet mijn bedoeling.
That wasn't my intention.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
He explained the main purpose of the plan.
aanvechting [v], neiging [v], zin [m], lust {zn.}
tendency 
penchant
inclination
disposal
weakness 
Je hebt de neiging om te snel te praten.
You have a tendency to talk too fast.
frase [v], zin [m], volzin, zinsnede {zn.}
sentence
phrase 
Maak de zin af.
Complete the sentence.
Deze zin is niet verkeerd.
This sentence isn't wrong.
mediteren, nadenken, peinzen, zinnen {ww.}
to meditate 
to think to oneself
to muse
to ponder 

ik zin

I meditate
» meer vervoegingen van to meditate

bedenken, nadenken, overdenken, wikken, zinnen, zinnen op {ww.}
to reflect on
to think 
to think about
to ponder 
to reflect 

ik zin

I think
» meer vervoegingen van to think

aanstaan, behagen, bevallen, zinnen {ww.}
to please 
to appeal to
to be pleasing

ik zin

I please
» meer vervoegingen van to please

Gerelateerd aan zin

zintuig - begeerte - zucht - lust - verlangen - wens - behagen - genoegen - welbehagen - welgevallen - wil - betekenis - portee - significantie - stelling