Vertaling van zin

Nederlands
Engels
zin [m], zintuig {zn.}
sense 
Deze zin slaat nergens op.
This sentence doesn't make sense.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
In a sense what he says is true.
zin, verlangen, begeerte, gretigheid, begeerlijkheid, begerigheid, belustheid, drang, hunkering, lust
yearning
avidity
craving
zin, regel, statement
statement
betekenis [v], portee [v], zin [m], significantie {zn.}
meaning 
significance 
wil, zin [m] {zn.}
will 
willingness
wish 
begeerte [v], zucht [v], lust, verlangen, wens, zin [m] {zn.}
wish 
desire 
want 
De wens is de vader van de gedachte.
The desire is the father of the thought.
We verlangen allemaal naar succes.
We all desire success.
aanvechting [v], neiging [v], zin [m], lust {zn.}
tendency 
penchant
inclination
disposal
weakness 
Je hebt de neiging om te snel te praten.
You have a tendency to talk too fast.
frase [v], zin [m], volzin, zinsnede {zn.}
sentence
phrase 
Dit is geen zin.
This is not a sentence.
Wat is de betekenis van deze zin?
What is the meaning of this phrase?
betekenis [v], zin [m] {zn.}
meaning 
sense 
Wat is de precieze betekenis van "precise"?
What is the precise meaning of "precise"?
De leraar zal ons de betekenis van het woord uitleggen.
The teacher explained the meaning of the word to us.
behagen [o], genoegen, welbehagen, welgevallen, zin [m] {zn.}
pleasure 
appeal 
Het is ons een genoegen.
It's our pleasure.
Haar enige genoegen is naar muziek te luisteren.
Her only pleasure is listening to music.
stelling [v], zin [m], hoofdzin, volzin {zn.}
proposition 
clause
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin [m] {zn.}
plan 
intention 
intent
Dat was niet mijn bedoeling.
That wasn't my intention.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
He explained the main purpose of the plan.
mediteren, nadenken, peinzen, zinnen {ww.}
to meditate 
to think to oneself
to muse
to ponder 

ik zin

I meditate
» meer vervoegingen van to meditate

aanstaan, behagen, bevallen, zinnen {ww.}
to please 
to appeal to
to be pleasing

ik zin

I please
» meer vervoegingen van to please

bedenken, nadenken, overdenken, wikken, zinnen, zinnen op {ww.}
to reflect on
to think 
to think about
to ponder 
to reflect 

ik zin

I think
» meer vervoegingen van to think

Gerelateerd aan zin

zintuig - verlangen - begeerte - gretigheid - begeerlijkheid - begerigheid - belustheid - drang - hunkering - lust - regel - statement - betekenis - portee - significantie