Betekenis van:
zuidwaarts

zuidwaarts
Bijvoeglijk naamwoord
  • naar het zuiden toe
"in zuidwaartse richting"
"zuidwaarts stevenen/trekken"
zuidwaarts
Bijwoord
  • in een zuidelijke richting, naar het zuiden

Voorbeeldzinnen

  1. zuidwaarts tot het punt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika met de coördinaten 118°15' WL, 49° NB
  2. zuidwaarts tot het punt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika met de coördinaten 118°15′ WL, 49° NB
  3. zuidwaarts tot het punt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika met de coördinaten 118° 15′ WL, 49° NB
  4. zuidwaarts tot het punt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika met de coördinaten 118o 15' WL, 49o NB
  5. zuidwaarts tot het punt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika met de coördinaten 118o15’ WL, 49o NB
  6. Het gedeelte van het verdragsgebied dat wordt begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Rhode Island op 71° 40′ westerlengte, vandaar recht zuidwaarts tot 39° 00′ noorderbreedte, vandaar recht oostwaarts tot 42° 00′ westerlengte, vandaar recht zuidwaarts tot 35° 00′ noorderbreedte, vandaar recht westwaarts tot de kust van Noord-Amerika, vandaar noordwaarts langs de kust van Noord-Amerika tot een punt op Rhode Island op 71° 40′ westerlengte.
  7. De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Frankrijk op 51o00′ NB, vandaar recht west tot de kust van Engeland, vandaar in westelijke richting langs de zuidkust van Engeland tot 2o00′ WL, vandaar zuidwaarts tot de kust van Frankrijk (Cap de la Hague), en vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk tot het beginpunt.
  8. De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Frankrijk op 51° 00′ NB, vandaar recht west tot de kust van Engeland, vandaar in westelijke richting langs de zuidkust van Engeland tot 2° 00′ WL, vandaar zuidwaarts tot de kust van Frankrijk (Cap de la Hague), en vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk tot het beginpunt.