Vertaling van sense ,

Engels
Nederlands
sense {zn.}
zin  [m]
zintuig
This sentence doesn't make sense.
Deze zin slaat nergens op.
In a sense what he says is true.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
sense {zn.}
zintuig
to sense, to perceive {ww.}
waarnemen 
notion, realization, sense, apprehension, comprehension {zn.}
inzicht
benul [o]
besef  [o]
verstand 
to feel, to sense {ww.}
voelen 
gewaarworden
aanvoelen
gevoelen
If you take medicine, you will feel better.
Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.
feel, feeling, sensation, sense {zn.}
gevoel 
She sang her sweet song with feeling.
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
meaning, sense {zn.}
zin  [m]
betekenis  [v]
What is the meaning of this phrase?
Wat is de betekenis van deze zin?
What is the precise meaning of "precise"?
Wat is de precieze betekenis van "precise"?
foresight, prudence, reason, sense, wits {zn.}
verstand 
rede
gezond verstand
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should…
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en…

Gerelateerd aan sense ,

sense - perceive - notion - realization - apprehension - comprehension - feel - feeling - sensation - meaning - foresight - prudence - reason - wits