Vertaling van twintig

Inhoud:

Nederlands
Duits
twintig {telw.}
zwanzig

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Duits

Twintig families leven hier.

Hier leben 20 Familien.

Ik ben twintig geworden.

Ich bin zwanzig geworden.

Ze is net twintig geworden.

Sie ist gerade zwanzig geworden.

Kan ik je binnen twintig minuten terugbellen?

Kann ich Sie in zwanzig Minuten zurückrufen?

Ze rookt twintig sigaretten per dag.

Sie raucht zwanzig Zigarretten am Tag.

Kan ik je binnen twintig minuten terugbellen?

Kann ich dich innerhalb zwanzig Minuten wieder anrufen?

Meer dan twintig jongens gingen erheen.

Mehr als zwanzig Jungen sind dorthin gegangen.

Ik ben niet van plan om voor twintig man te koken.

Ich bin nicht bereit, für zwanzig Leute Abendessen zu kochen.