Betekenis van:
80th

80th
Bijvoeglijk naamwoord
the ordinal number of eighty in counting order

Synoniemen