Met een (gratis) account op vertalen.nu krijg je toegang tot extra functionaliteiten. Heb je al een account? Dan kun je meteen inloggen. Je kunt je ook eenvoudig registreren.

Extra mogelijkheden voor ingelogde gebruikers

Wanneer je bent ingelogd kun je direct gebruik maken van extra mogelijkheden op de site, bijvoorbeeld:

  • Vragen stellen & beantwoorden op de Vraagbaak
  • Een persoonlijk woordenboek & zinnenboek samenstellen
  • Vertaalde zinnen per mail versturen
» registreren inloggen