Vertalen.nu is een gratis online vertaalservice voor het vertalen van zowel woorden als zinnen in diverse talen. We werken continu aan de optimalisering en verbetering van de service, zo worden er dagelijks nieuwe woorden toegevoegd en introduceren we regelmatig nieuwe onderdelen op de site. Heb je tips of opmerkingen? We horen het graag! Je kunt deze aan ons doorgeven via het contactformulier.

Om vertalingen naar de vele talen die vertalen.nu aanbiedt mogelijk te maken, maken we gebruik van een combinatie van woordenboeken en slimme vertaaltechnologie. De beste vertalingen (met de meest uitgebreide informatie) komen uiteraard uit onze woordenboeken, vandaar dat we die continu uitbreiden. Sinds enige tijd kan iedereen daarbij helpen! Vind je het leuk om een bijdrage te leveren, kijk dan eens op de pagina help mee.
Mocht je foutjes op de site ontdekken dan kun je dit melden via ons contactformulier, we passen het dan direct aan.

We zien je graag terug op vertalen.nu!