Betekenis van:
aby

to aby
Werkwoord
  • bloeden, boeten
  • make amends for

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. SC Aby Impex SRL
  2. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
  3. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
  4. Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
  5. Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.