Betekenis van:
BVBA

BVBA (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • Besloten Vennootschap; type vennootschap

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Alpharma (België) BVBA
  2. Binzel Benelux BVBA, Gent, België
  3. Vervoerbedrijf Van Hauwermeiren „BA.AN” BVBA, 11.
  4. België wijst erop dat PAKHUIZEN feitelijk pas in maart 2006 60 procent van de aandelen van OFF verwierf. De naam OFF werd daarna gewijzigd in „Ostend Premium Fish bvba” en de onderneming ging uiteindelijk op 14 januari 2008 failliet.
  5. Alpharma (Belgium) BVBA, vergunninghouder van Cycostat 66G, heeft een aanvraag ingediend waarin wordt verzocht de vergunningvoorwaarden met betrekking tot mestkippen en kalkoenen te wijzigen door de handelsnaam te wijzigen van Cycostat 66G in Robenz 66G, maar de handelsnaam Cycostat 66G ongewijzigd te laten voor zover het mestkonijnen betreft.
  6. Voor het toevoegingsmiddel robenidinehydrocloride 66 g/kg (Cycostat 66G), hierna „Cycostat 66G” genoemd, dat gebonden is aan de vergunninghouder Alpharma (Belgium) bvba en behoort tot de groep coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen, is onder bepaalde voorwaarden een vergunning verleend overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad [2].
  7. Alpharma (Belgium) bvba, vergunninghouder van Cycostat 66G, heeft een aanvraag ingediend waarin wordt voorgesteld om de voorwaarden van de vergunning voor mestkippen en kalkoenen te wijzigen door de invoering van een maximumresidugehalte (MRL) en door wijziging van de wachttijd, zoals geëvalueerd door de EFSA.
  8. Voor het toevoegingsmiddel robenidinehydrocloride 66 g/kg (Cycostat 66G), hierna „Cycostat 66G” genoemd, dat gebonden is aan de vergunninghouder Alpharma (Belgium) BVBA en dat behoort tot de groep coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen, is onder bepaalde voorwaarden een vergunning verleend overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad [2].