Betekenis van:
aantekenen

aantekenen
Werkwoord
 • schriftelijk vastleggen; (door PTT) geregistreerd
"brieven laten aantekenen"
"hoger beroep aantekenen"

Synoniemen

Hyperoniemen

aantekenen
Werkwoord
 • de aandacht vestigen op
"aantekenen bij"

Synoniemen

Hyperoniemen

aantekenen
Werkwoord
 • zich in ondertrouw laten opnemen

Hyperoniemen

aantekenen
Werkwoord
 • opschrijven
aantekenen
Werkwoord
 • ondertrouw doen
aantekenen
Werkwoord
 • verzenden met recht op schadeloosstelling bij verloren gaan
aantekenen
Werkwoord
 • protesteren
aantekenen
Werkwoord
 • in hoger beroep gaan

Voorbeeldzinnen

 1. beslissing, beroep aantekenen bij:
 2. kennisgeving beroep aantekenen bij:
 3. aantekenen bij de Commissie Administratieve Geschillen.
 4. Het vaststellen en aantekenen van indelingslastlijnen, alsmede het plaatsen van de merken hiervan (V 13)
 5. De regulerende instantie mag tegen de in lid 1 bedoelde besluiten bezwaar aantekenen:
 6. 11 Het vaststellen en aantekenen van indelingslastlijnen, alsmede het plaatsen van de merken hiervan (V 13)
 7. de termijn voor het aantekenen van beroep zijn aangegeven in de beslissing.
 8. Tegen deze beschikking kunt u binnen 15 dagen na ontvangst beroep aantekenen.
 9. U kunt beroep aantekenen bij het hoofdkantoor van de Dienst Sociale
 10. Bij geschillen kan de plaatselijke functionaris beroep aantekenen overeenkomstig artikel 72.
 11. De regulerende instantie mag bezwaar aantekenen tegen de in lid 1 bedoelde besluiten:
 12. De tijdelijke functionaris kan tegen dit besluit beroep aantekenen bij de door het Agentschap in te stellen invaliditeitscommissie.
 13. Indien u het niet eens bent met de genomen beslissing of beslissingen kunt u daartegen bezwaar aantekenen.
 14. Indien u de aangehechte beslissing wilt aanvechten, kunt u beroep aantekenen bij de Nationale Sociale Zekerheidsraad te Reykjavik.
 15. Indien u niet instemt met bijgaande kennisgeving, kunt u schriftelijk, gedateerd en ondertekend beroep aantekenen; dit beroep dient binnen een