Betekenis van:
aanzuiveren

aanzuiveren
Werkwoord
  • aanvullen tot een bedrag
"tekort aanzuiveren"

Hyperoniemen

aanzuiveren
Werkwoord
  • het nog schuldige betalen

Voorbeeldzinnen

  1. Mogelijke veroordeling van de staat tot het aanzuiveren van de schulden
  2. de financiële herstructurering moet de schulden van de onderneming aanzuiveren voor een bedrag van 2,50 miljoen EUR;
  3. Indien de marktwaarde van het terrein in 2024 hoger is dan de ten aanzien van BAV opgelopen vordering, zal BAV het verschil aanzuiveren.
  4. Herstructureringen waarbij gebruik wordt gemaakt van staatssteun, kunnen echter niet beperkt blijven tot het louter aanzuiveren van verliezen uit het verleden zonder dat de oorzaken van deze verliezen worden aangepakt, d.w.z. dat er sprake moet zijn van echte herstructureringsactiviteiten.
  5. Tegen deze achtergrond zouden, indien geen rechtsvordering tot het aanzuiveren van de schulden wordt ingesteld (zie hierna) en met inachtneming van punt 273 van deze beschikking en de ontoereikendheid van de activa, de kosten van een eventuele liquidatie van de SNCM via de CGMF zich beperken tot de kosten van de aanvullende ontslagvergoedingen, ofwel […] miljoen EUR.
  6. Voor het geval dat BB de „Besserungsverpflichtung” niet kan nakomen, heeft de deelstaat Burgenland ten gunste van Bank Austria AG een onherroepelijke uitvoeringsgarantie aanvaard, welke voor elk jaar in de periode van 2004 tot 2010 geldt en volgens welke de deelstaat Burgenland het betreffende tekort jegens Bank Austria AG moet aanzuiveren.
  7. Voor het geval dat BB de „Besserungsverpflichtung” niet kan nakomen, heeft het bondsland Burgenland in het kader van een aanvullende overeenkomst van 1 december 2000 ten gunste van Bank Austria AG een onherroepelijke garantie aanvaard, die voor elk jaar in de periode 2004-2010 geldt. Volgens deze aanvullende overeenkomst moet het bondsland Burgenland telkens het tekort (verschil tussen het bedrag van de jaarlijkse termijn en het door BB aan Bank Austria AG betaalde bedrag) aanzuiveren.