Betekenis van:
abstractie

abstractie (de ~ | meervoud abstracties)
Zelfstandig naamwoord
  • proces van abstract worden of maken
"dit schilderij houdt het midden tussen figuratie en abstractie"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

abstractie
Zelfstandig naamwoord
  • een begrip dat los staat van de dagelijkse werkelijkheid
"Wiskunde is opgebouwd uit abstracties."
abstractie
Zelfstandig naamwoord
  • woord dat iets abstracts aanduidt

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De presentatie van gegevens in financiële overzichten vereist een zekere mate van abstractie en bundeling.
  2. De Commissie wijst er op dat, voorzover de opmerkingen van de Franse autoriteiten trachten aan te tonen dat met het aandeelhoudersvoorschot — op zich beschouwd en abstractie gemaakt van de eraan voorafgaande gebeurtenissen — het beginsel van een voorzichtig investeerder wordt nageleefd, op het eerste gezicht niet zonder grond lijken te zijn.
  3. Hier dient immers te worden herhaald dat de uitdrukkelijke doelstelling van het optreden van de Staat erin bestond de financiële crisis op te lossen en terzelfder tijd de operationele structuur van France Télécom en haar interne groeivoet grotendeels te behouden (deze doelstelling werd in grote lijnen gehaald omdat France Télécom haar situatie heeft kunnen rechttrekken en het concern toch in zijn geheel in stand is gehouden, abstractie gemaakt van enkele mineure afstotingen).
  4. Concluderend, betoogt BT op dit punt dat het door France Télécom ontvangen voordeel meer dan 40 miljard EUR bedraagt (3 miljard EUR voor alle steunmaatregelen van de Franse Staat ten faveure van France Télécom en 36,7 miljard EUR voor het aandeel van de Staat in de herkapitalisatie van France Télécom), en dat bij dit bedrag nog abstractie wordt gemaakt van de enorme marge die France Télécom heeft gekregen doordat zij van alle financiële zorgen werd bevrijd, aangezien de „liquiditeitsmuur” van bijna 43 miljard EUR was opgeruimd.