Betekenis van:
acroniem

acroniem
Zelfstandig naamwoord
 • woord bestaande uit de beginletter(s) van (een) ander(e) woord(en)
acroniem
Zelfstandig naamwoord
 • woord v.d. beginletters van andere

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Acroniem of afkorting Betekenis
 2. Acroniem of afkorting Betekenis ABEC
 3. IJslands acroniem voor het ambtenarenpensioenfonds.
 4. Tegelijkertijd is het echter wel duidelijk dat het gebruik van hetzelfde acroniem (A139) voor een civiele helikopter (AW139) twijfels deed rijzen over de aard van het project.
 5. Deze werd „Sirene” genoemd, een acroniem van de in de Engelse taal in die studie gegeven definitie (Supplementary Information Request at the National Entries).
 6. IN DEZE BIJLAGE GEBRUIKTE ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN Een acroniem of afkorting, gebruikt als gedefinieerde term, is te vinden in "Definities van in deze bijlage gebruikte termen".
 7. Hiermee worden op het kaaswiel de benaming „Pecorino Romano”, het logo van de benaming, het acroniem van de oorsprongsprovincie, de code van de kaasmakerij en de maand en het jaar van productie aangebracht.
 8. De structuur voor de uitwisseling van aanvullende informatie heeft de benaming „Sirene” gekregen, een acroniem van de definitie van de structuur in het Engels: Supplementary Information REquest at the National Entries (verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel).
 9. LNE is een acroniem voor het Laboratoire national de métrologie et d'essais, dat is opgericht bij het decreet van 25 januari 2005, naar aanleiding van de integratie van het Bureau national de métrologie in het Laboratoire national d'essais.
 10. Bij wijze van uitzondering mag een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling het acroniem „SI” in plaats van de in lid 1, onder a), bedoelde identificatie van de plaats van uitvoering gebruiken voor een transactie in een aandeel welke zij uitvoert in de hoedanigheid van een beleggingsonderneming die het betrokken aandeel systematisch intern afhandelt.