Betekenis van:
afbouwen

afbouwen
 • Het demonteren of afbreken.

Voorbeeldzinnen

 1. KBC zal de volgende activiteitenportefeuilles afbouwen:
 2. Betrokkenen stelden dat de maatregel gericht was op het afbouwen van productiecapaciteit.
 3. De beperkingen voor buitenlandse directe investeringen uit de Europese Unie verder afbouwen.
 4. Deze inkrimping wordt vooral bereikt door afstotingen ([…] %) en het afbouwen van KBC Financial Products ([…] %).
 5. ING zal binnen Amerikaanse CMBS en RMBS haar blootstelling aan asset classes met een hoger risico afbouwen.
 6. Wat de divisie merchantbanking betreft, bepaalt het herstructureringsplan dat KBC aanzienlijke delen van haar divisie Merchantbanking zal afstoten of afbouwen.
 7. afbouwen van het risico van „wholesale”-stroomtarieven in het Verenigd Koninkrijk en toch een betrouwbare route naar de markt behouden.
 8. In dit geval zal de NDA niet alleen haar elektriciteitsproductiecapaciteit niet verhogen, maar zal zij die in een periode van vier jaar geleidelijk afbouwen.
 9. ING plant ook een aantal maatregelen voor risicoafbouw, zoals hedgingprogramma’s, de inkrimping, sluiting en afwikkeling van risicoposities, en het afbouwen van directe risico’s voor het eigen vermogen.
 10. De oprichting van een geleidelijk geïntegreerde regionale energiemarkt als onderdeel van een ruimere Europese energiemarkt ondersteunen; belemmeringen voor grensoverschrijdende handel en de toegang door derden afbouwen.
 11. Dan zou de bank haar activiteiten direct moeten afbouwen en zou dit ten koste gaan van haar aanwezigheid op de markten.
 12. In dit verband is het GCO betrokken bij de huidige splijtstoffenontwikkelingsstrategie die gericht is op het verbeteren van de veiligheid en het afbouwen van civiele en militaire plutoniumvoorraden.
 13. het afbouwen van de activiteit Industriële stoomturbines (IST) (onderdeel Power Turbo-Systems) en de stopzetting van de activiteiten van de Franse vestiging La Courneuve;
 14. Voorts zal ING haar risicoposities in asset classes met een hoger risico afbouwen en haar blootstelling aan vastgoed niet trachten uit te breiden.
 15. de vaststelling van de voorwaarden voor het aanleggen en afbouwen van handelsvoorraden door het Agentschap (artikel 72, eerste alinea, van het Verdrag);