Betekenis van:
afhangen

afhangen
Werkwoord
 • deur of raam aan scharnieren ophangen
"De timmerman hangt het raam af aan de kozijnstijl."
afhangen
Werkwoord
 • ''~ van'': naargelang iets verandert mee veranderen
"Het hangt van het weer af of deze wedstrijd doorgang kan vinden."
afhangen
Werkwoord
 • (hangende voorwerpen) losmaken en afnemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze afstand kan van het al dan niet toepassen van driftbeperkende technieken of apparatuur afhangen,
 2. De besmetting van granen door Fusarium-toxinen kan van veel factoren afhangen.
 3. De validatie van een reactie kan van deze gevraagde gegevens afhangen.
 4. De keuze van de geschikte testen zal afhangen van de resultaten van de chemischeveiligheidsbeoordeling.
 5. De selectieprocedures voor de bijzondere acties zullen afhangen van de actie in kwestie.
 6. Deze afstand kan van het al dan niet toepassen van driftbeperkende technieken afhangen,
 7. Welke zuurstofconcentratie is vereist, zal afhangen van factoren zoals temperatuur, kooldioxideconcentratie, zoutgehalte en voeder- en hanteringsintensiteit.
 8. De machtiging van dergelijke complementaire grondcomponenten zal derhalve voornamelijk afhangen van de plaatselijke omstandigheden.
 9. De keuze van de geschikte test zal afhangen van de resultaten van de chemischeveiligheidsbeoordeling.
 10. Bovendien kan de evenredigheid ook afhangen van de mate van selectiviteit van een maatregel.
 11. De belastingen-/inkomstenratio voor een glasvezelnetwerk zal bijvoorbeeld afhangen van de hoeveelheid gegevens waarvoor het gebruikt wordt.
 12. De keuze van die route zal afhangen van de aard van de stof en de te verwachten menselijke blootstellingsroute.
 13. Deze norm zou moeten afhangen van een aantal parameters die van het ene netwerk tot het andere verschillen.
 14. De toekomstige ontwikkeling in de groei van het goederenvervoer over zee zal afhangen van de meer algemene ontwikkelingen op wereldniveau.
 15. In de toekomst zal het concurrentievermogen van de industrie grotendeels afhangen van nanotechnologieën en de toepassingen ervan.