Betekenis van:
afmaken

afmaken
Werkwoord
 • iets tot voltooiing brengen
"Heb je je werk al afgemaakt?"
afmaken
Werkwoord
 • doden, euthanasie bedrijven op een dier
"Ter bestrijding van de epidemie werd op grote schaal het vee afgemaakt."
afmaken
Werkwoord
 • als zeer slecht beoordelen; vernietigend beoordelen
"zijn voorstel werd in de vergadering afgemaakt"

Synoniemen

Hyperoniemen

afmaken
Werkwoord
 • opzettelijk mensen doden; iedereen vermoorden; op brute wijze doden; op brute wijze vermoorden
"een gijzelaar afmaken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
 2. Kosten voor het verplicht afmaken van de dieren:
 3. voor het afmaken gebruikte verbruiksgoederen en specifieke apparatuur;
 4. omdat hij/zij nog een studie of opleiding moet afmaken
 5. de aankoop van bereidingen voor het afmaken van de dieren;
 6. salarissen en vergoedingen voor het speciaal voor het afmaken aangeworven personeel;
 7. in het geval van infectieuze anemie, gedurende de periode die nodig is om met negatief resultaat twee Coggin-tests met drie maanden tussenpauze te verrichten op monsters van de dieren die na het afmaken van de besmette dieren overbleven,
 8. Steun in het kader van deze actie is bestemd voor de initiële opleiding van onderzoekers, over het algemeen voor de eerste vier jaar (of voltijdsequivalenten daarvan) van hun loopbaan plus één aanvullend jaar, indien dat nodig is voor het afmaken van de initiële opleiding.
 9. „onmiddellijke en passende schadeloosstelling”: betaling binnen 90 dagen na het afmaken van de dieren van een schadeloosstelling ten belope van de marktwaarde van de dieren (prijs die de eigenaar onder normale omstandigheden vlak voordat het dier besmet raakte of werd gedood, had kunnen krijgen, rekening houdend met de conditie, kwaliteit en leeftijd van het dier) vlak voordat zij werden besmet, afgemaakt of vernietigd;
 10. de operationele uitgaven voor het afmaken van de dieren, de vernietiging van de karkassen en producten, de schoonmaak en ontsmetting van de bedrijven, en de schoonmaak en ontsmetting, en zo nodig de vernietiging, van besmette uitrusting, krachtens de bepalingen van artikel 3, lid 2, eerste, tweede en derde streepje, van Beschikking 90/424/EEG, en in overeenstemming met deze beschikking.