Betekenis van:
afschaffen

afschaffen
Werkwoord
 • doen ophouden
"huiswerk zouden ze moeten afschaffen"
"een gewoonte afschaffen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

afschaffen
Werkwoord
 • tot een einde brengen
"Nadat de subsidie voor computers voor werknemers was afgeschaft, werden er ineens veel minder computers verkocht."

Voorbeeldzinnen

 1. Het systeem van de dorpswachten in het zuidoosten afschaffen.
 2. Daarna moet Duitsland de regeling met al haar consequenties afschaffen.
 3. Invoervergunningen of vergunningsvereisten, alsmede buitenproportionele eisen voor certificaten voor andere producten dan gebruikte motorvoertuigen, afschaffen.
 4. Afschaffen van de uitvoerheffingen voor ferro- en non-ferrometalen en ruwe huiden.
 5. Verwijzingen naar de doodstraf in de grondwet van de Servische Republiek afschaffen.
 6. Afschaffen van resterende maatregelen met eenzelfde werking als kwantitatieve restricties op invoer uit de EU.
 7. Afschaffen van alle nog resterende bevoegdheden van militaire gerechtshoven om burgers te berechten.
 8. Het systeem van de dorpswachten in het Zuidoosten afschaffen; de streek ontmijnen.
 9. Afschaffen van de verschillende accijnstarieven voor tabaksproducten gebaseerd op de oorsprong van de goederen (binnenland of invoer).
 10. Vóór zij de verplichting tot voorafgaande raadpleging invoeren of afschaffen, stellen de lidstaten de Commissie van hun voornemen in kennis.
 11. Luxemburg moet uiterlijk op 31 december 2006 de in artikel 1 bedoelde steunregeling afschaffen of wijzigen om deze met de gemeenschappelijke markt verenigbaar te maken.
 12. Vóór zij de verplichting tot het verstrekken van deze informatie invoeren of afschaffen, stellen de lidstaten de Commissie van hun voornemen in kennis.
 13. Afschaffen van alle invoerrechten en aanvullende heffingen die zijn ingevoerd in strijd met de „standstill”-clausule die is opgenomen in de autonome handelspreferenties van de Europese Unie.
 14. In Montenegro: afschaffen van het wettelijk verbod voor vluchtelingen om te werken en wijzigen van de beperkende bepalingen, teneinde hun toe te staan het burgerschap aan te vragen.
 15. Zorgen voor transparante procedures, ongeacht de waarde van de opdracht. Afschaffen van discriminatie tussen leveranciers uit Servië en uit de Europese Unie.