Betekenis van:
afwegen

afwegen
Werkwoord
 • nauwkeurig wegen
"een kilo appelen afwegen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

afwegen
Werkwoord
 • het ene belang vergelijken met het andere
"Deze zaken dienen nauwkeurig afgewogen te worden."
afwegen
Werkwoord
 • een bepaalde massa door weging afzonderen
"Er werd 50 miligram afgewogen en opgelost in zwavelzuur."

Voorbeeldzinnen

 1. Toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden (vullen van zakken)
 2. Het tegen elkaar afwegen van de positieve en negatieve effecten van steun
 3. Bij het afwegen van deze risico’s houden de lidstaten onder andere rekening met:
 4. toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen
 5. de vaststelling van de regels die worden gevolgd voor het tegen elkaar afwegen van vraag en aanbod (artikel 60, zesde alinea, van het Verdrag);
 6. UNIDIR zal met redenen omklede aanbevelingen doen voor locaties, die de HV in overleg met de bevoegde Raadsinstanties moet afwegen en bekrachtigen.
 7. In voorkomend geval gaat een uitvoeringsmaatregel tot vaststelling van de eisen inzake ecologisch ontwerp vergezeld van bepalingen betreffende het afwegen van de verschillende milieuaspecten.
 8. Europa-Park is het enige Duitse park dat voldoende dicht bij Bioscope ligt opdat de toeristen eventueel kunnen afwegen welk van beide parken ze zouden bezoeken.
 9. De selectie van specifieke begunstigde staten gebeurt aan de hand van een door UNIDIR voorgestelde lijst begunstigden, die de HV in overleg met de bevoegde Raadsinstanties moet afwegen en bekrachtigen.
 10. Bij het plannen van nieuwe opleidingsactiviteiten zal een onderneming gewoonlijk de kosten van die activiteiten afwegen tegen de voordelen die zij daaruit kan halen (zoals een toename van de productiviteit of de mogelijkheid nieuwe producten te fabriceren).
 11. De Autoriteit zal echter zorgvuldig moeten afwegen of de noodzaak tot publicatie in de specifieke omstandigheden van het geval belangrijker is dan het nadeel dat de betrokken EVA-staat of de betrokken onderneming zou kunnen lijden.
 12. De Autoriteit zal de potentieel negatieve gevolgen in de vorm van mededingingsvervalsing en het risico op verdringing van particuliere investeringen afwegen tegen de positieve gevolgen wanneer zij de verenigbaarheid van de risicokapitaalmaatregelen beoordeelt.
 13. De gemeenschappelijke basisbeginselen hebben tot doel de lidstaten te helpen bij het formuleren van een integratiebeleid door hun een doordachte leidraad met basisbeginselen aan te reiken waartegen zij hun eigen inspanningen kunnen afwegen en beoordelen.
 14. Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de steun moet de Commissie zorgvuldig de negatieve en positieve gevolgen van de maatregel binnen de Europese Unie tegen elkaar afwegen en bepalen of de positieve gevolgen voor de Gemeenschap de negatieve gevolgen voor de mededinging en het intracommunautaire handelsverkeer compenseren.
 15. In artikel 21 van de basisverordening staat dat in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan de noodzaak om de handel verstorende gevolgen van schade veroorzakende dumping weg te nemen en een daadwerkelijke mededinging te herstellen; deze specifieke bepaling moet echter worden gezien in het algemene kader van het afwegen van het belang van de Gemeenschap, zoals in het bovengenoemde artikel is vastgesteld.