Betekenis van:
afwentelen

afwentelen
Werkwoord
  • op een ander laten neerkomen
"afwentelen op"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Nederland heeft bevestigd dat het afwentelen van de relevante kosten in principe mogelijk is, doch stelt dat dit steeds moeilijker wordt.
  2. Er moet echter op worden gewezen dat zij prijsstijgingen niet in hun geheel hoeven te dragen, omdat het zeer waarschijnlijk is dat zij die gedeeltelijk kunnen afwentelen op de volgende fases in de distributieketen en de consumenten.
  3. De daling van de winstgevendheid was veeleer toe te schrijven aan het feit dat de producenten in de Gemeenschap deze hogere grondstofprijzen wegens het lage prijspeil op de Gemeenschapsmarkt niet op hun afnemers hebben kunnen afwentelen door hun verkoopprijs te verhogen.
  4. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat bepaalde gebruikers van PSF (met name de fabrikanten van bedartikelen) zeer lage winstmarges hebben en alle prijsverhogingen van PSF op de consument moeten afwentelen, of hun activiteiten moeten staken wanneer zij als gevolg van de concurrentie uit derde landen hun prijzen niet kunnen verhogen.