Betekenis van:
arbitrage

arbitrage (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • scheidsrechterlijke beslissingen
"door de falende arbitrage liep de wedstrijd volkomen uit de hand"

Hyperoniemen

arbitrage (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • uitspraak in geschil
"bindende/internationale arbitrage"
"een commissie van arbitrage"

Hyperoniemen

arbitrage (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • gelijktijdige prijsberekening
"arbitrage met aandelen"

Hyperoniemen

arbitrage
Zelfstandig naamwoord
 • het handelen van een scheidsrechter of arbiter (spraakgebruik)
"De arbitrage was in handen van een internationaal geroemde scheidsrechter."
arbitrage
Zelfstandig naamwoord
 • het resultaat van het handelen van een arbiter (juridisch)
arbitrage
Zelfstandig naamwoord
 • het systeem van gelijktijdige prijsbepaling in de handel wanneer sprake is van meer lokaties

Voorbeeldzinnen

 1. ARBITRAGE
 2. Coördinatiegroep en arbitrage
 3. Arbitrage en bemiddeling
 4. Aanvang van de arbitrage
 5. arbitrage- en bemiddelingsdiensten, en
 6. arbitrage- en bemiddelingsdiensten;
 7. De plaats van arbitrage is [ ].
 8. Met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling.
 9. Richtlijn 2004/18/EG: uitgezonderd diensten voor arbitrage en bemiddeling.Richtlijn 2004/17/EG: uitgezonderd diensten voor arbitrage en bemiddeling.
 10. Op deze arbitrage zijn de geldende nationale regels voor arbitrage van toepassing, en het arbitragehof omvat drie arbiters die in overeenstemming met die regels zijn benoemd.
 11. De arbitrage geschiedt in de officiële taal van de plaats waar de arbitrageprocedure wordt gehouden.
 12. Dit verdrag is niet van toepassing op arbitrage en daarop betrekking hebbende procedures.
 13. De arbitrage geschiedt in de officiële taal van de plaats waar de arbitrageprocedure wordt gehouden.
 14. Invoeren van alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting, waaronder arbitrage en bemiddeling in strafrechtelijke aangelegenheden.
 15. Beroep ingesteld bij nationale rechtbanken of andere procedures (bijv. arbitrage of verzoening).