Betekenis van:
aren

are (de ~ | meervoud aren)
Zelfstandig naamwoord
  • 100 vierkante meter
"vijftien are landbouwgrond"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Bladtong: lengte 17,0 mm, tweespletig, paarse kleur; habitus: hangende aren;
  2. Voor de rubrieken 670 tot en met 672 moet het in aren uitgedrukte aantal geactiveerde toeslagrechten worden ingevuld.
  3. Voor de rubrieken 600 tot en met 655, 680 en 769 moet de oppervlakte in aren waarvoor de steun is toegekend, worden aangegeven.
  4. Voor de rubrieken 600 tot en met 634 en 680 moet de oppervlakte in aren waarvoor de steun wordt toegekend, worden opgegeven.
  5. bruto-oppervlakte in aren waarop in beginsel teeltwijze 5 kan worden toegepast, dus de gewassen 138, 141 en 156, maar ook de gewassen 139, 143, 285 en 157 die volgens teeltwijze 5 worden verbouwd.
  6. Indien mogelijk en praktisch uitvoerbaar, is het aan te bevelen om het zaadbed voor elk gewas voor te bereiden door het onderploegen of verwijderen van oude aren, halmen en andere oogstrestanten die als voedingsbodem voor mycotoxine producerende schimmels kunnen dienen of hebben gediend.