Betekenis van:
arrangement

arrangement (het ~ | meervoud arrangementen)
Zelfstandig naamwoord
 • muzikale bewerking
"in een (nieuw) arrangement"

Synoniemen

Hyperoniemen

arrangement (het ~ | meervoud arrangementen)
Zelfstandig naamwoord
 • schikking
"een toeristisch/driedaags arrangement"
"een arrangement boeken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. zijn gecertificeerd voor civiel gebruik door de civiele luchtvaartautoriteiten in een lidstaat van het Wassenaar Arrangement.
 2. "Deelnemende staat" (7 9): een staat die deelneemt aan het "Wassenaar Arrangement" (zie www.wassenaar.org).
 3. "Deelnemende staat" (7 9): een staat die deelneemt aan het "Wassenaar Arrangement". (zie www.wassenaar.org)
 4. "Deelnemende staat" (7 9): een staat die deelneemt aan het "Wassenaar Arrangement" (zie www.wassenaar.org).
 5. "Deelnemende staat" (7 9): een staat die deelneemt aan het "Wassenaar Arrangement".
 6. gecertificeerd voor civiel gebruik door de civiele luchtvaartautoriteiten in een lidstaat of in een lidstaat van het Wassenaar Arrangement.
 7. Zo hebben de staten die deelnemen aan het Wassenaar Arrangement in 2007 de „beste handelwijzen voor de preventie van destabiliserende overdrachten via vervoer door de lucht van handvuurwapens en lichte wapens” vastgesteld.
 8. vliegtuigmotoren, ontworpen of aangepast voor militair gebruik, die zijn gecertificeerd door de civiele luchtvaartautoriteiten in een lidstaat van het Wassenaar Arrangement voor gebruik in „civiele vliegtuigen”, of speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;
 9. I. traagheidsnavigatiesystemen die gecertificeerd zijn voor gebruik in "civiele vliegtuigen" door de civiele autoriteiten van een staat die deelneemt aan het Wassenaar Arrangement, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als volgt:
 10. de verbintenissen van de lidstaten binnen het raamwerk van de Australische Groep, het Missile Technology Control Regime, het Comité-Zangger, de Groep van Nucleaire Exportlanden, het Wassenaar Arrangement en de Haagse Gedragscode tegen de verspreiding van ballistische raketten.
 11. Deze lijst is een technische implementatie van internationaal overeengekomen vergunningsregelingen voor goederen voor tweeërlei gebruik, waaronder het Wassenaar Arrangement, het "Missile Technology Control Regime", de Groep van nucleaire exportlanden, de Australiëgroep en het Verdrag inzake chemische wapens.
 12. vliegtuigmotoren, ontworpen of aangepast voor militair gebruik, die zijn gecertificeerd door de civiele luchtvaartautoriteiten in een lidstaat of in een lidstaat van het Wassenaar Arrangement voor gebruik in „civiele vliegtuigen”, of speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;
 13. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande, dienen deze bijzonderheden betrekking te hebben op elke voorwaarde die vervuld moet zijn om van de garantie te mogen gebruikmaken in geval van enigerlei wanbetaling in verband met het effect, alsmede op de wezenlijke voorwaarden verbonden aan een „monoline”-verzekering of „keep well arrangement” tussen de uitgevende instelling en de garant.
 14. Beschrijving van enigerlei regeling die dient ter verzekering van de nakoming van een verplichting die van wezenlijk belang is voor de uitgifte. Deze regeling kan de vorm aannemen van een garantie, een zekerheid, een „keep well arrangement”, een „monoline”-verzekeringsovereenkomst of enigerlei andere gelijkwaardige verbintenis (hierna gemakshalve aangeduid met de algemene benaming „garantie”, terwijl de verstrekker van een dergelijke garantie de „garant” wordt genoemd).
 15. De bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 1334/2000 dienen te worden gewijzigd overeenkomstig de wijzigingen die door het Wassenaar Arrangement, de Australiëgroep en het Missile Technology Control Regime zijn vastgesteld na de wijzigingen die bij Verordening (EG) nr. 1183/2007 [2] in die bijlagen zijn aangebracht.