Betekenis van:
atelier

atelier (het ~ | meervoud ateliers)
Zelfstandig naamwoord
  • werkplaats; atelier v.e. kunstenaar
"in zijn/haar atelier"
"op zijn/haar atelier"

Synoniemen

Hyperoniemen

atelier
Zelfstandig naamwoord
  • de werkruimte van een kunstenaar
"Het atelier was volgepakt met schilderijen."

Voorbeeldzinnen

  1. emailwerk op koper, geheel met de hand vervaardigd tot maximaal acht genummerde en door de kunstenaar of het atelier gesigneerde exemplaren, met uitsluiting van sieraden, juwelen en edelsmeedwerk;
  2. Als subsidiabele kosten werden in aanmerking genomen: de huur van bedrijfsruimten (voor kantoren, goederenopslag, toonzaal en atelier voor technische ondersteuning) voor een totale oppervlakte van 7500 m2, de aankoop, huur of leasing van drie voertuigen, personeelsleden in de moederonderneming en in het buitenland (in het bijzonder 1 salesmanger en 6 technici).
  3. De Commissie is van mening dat de in de overweging 104 vermelde uitgaven moeten worden beschouwd als steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer en wijst erop dat in het bijzonder steun voor een atelier voor technische ondersteuning en personeel dat in het buitenland werkzaam is, waaronder een salesmanager, een algemeen directeur, vier administratieve medewerkers en zes technici helemaal niet lijkt te stroken met een van de verkoop losstaande activiteit.
  4. 2 EXEMPLAAR VOOR DE HOUDEREUROPESE GEMEENSCHAP CULTUURGOEDEREN1 Aanvrager (naam en adres)2 Uitvoervergunning nr.Geldig tot en met3 Geadresseerde (adres en land van bestemming)4 DEFINITIEF TIJDELIJK Datum van wederinvoer6 Vertegenwoordiger van de aanvrager (naam en adres)5 Instantie van afgifte (naam en adres en lidstaat)7 Eigenaar van het (de) voorwerp(en) (naam en adres)8 Omschrijving overeenkomstig de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3911/92 Categorie(ën) van het (de) cultuurgoed(eren)9 Omschrijving van het (de) cultuurgoed(eren)10 GN-code11 Aantal/hoeveelheid12 Waarde in nationale valuta(Wanneer dit vak onvoldoende ruimte biedt, gelieve één of meer extra bladen in drievoud bij te voegen waarop de gegevens van de vakken 9 t/m 20 vermeld zijn.)13 Doel van de uitvoer van het (de) cultuurgoed(eren)/Reden voor de vergunningsaanvraagIn aanmerking te nemen identificatiecriteria14 Titel of onderwerp15 Afmetingen16 Datering17 Overige kenmerken18 Ter identificatie bijgevoegde documenten/bijzonderheden Foto (in kleur) Bibliografie Lijst Catalogus Identiteitskenmerken Bewijs van de waarde19 Kunstenaar, tijdperk, atelier en/of stijl20 Materiaal of techniek23 VISUM VAN HET DOUANEKANTOOR VAN UITVOER Handtekening en stempelafdruk Douanekantoor Lidstaat Uitvoeraangifte nr. van22 Handtekening en stempel van de instantie van afgifte Plaats en datum
  5. 3 EXEMPLAAR VOOR DE INSTANTIE VAN AFGIFTEEUROPESE GEMEENSCHAP CULTUURGOEDEREN1 Aanvrager (naam en adres)2 Uitvoervergunning nr.Geldig tot en met3 Geadresseerde (adres en land van bestemming)4 DEFINITIEF TIJDELIJK Datum van wederinvoer6 Vertegenwoordiger van de aanvrager (naam en adres)5 Instantie van afgifte (naam en adres en lidstaat)7 Eigenaar van het (de) voorwerp(en) (naam en adres)8 Omschrijving overeenkomstig de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3911/92 Categorie(ën) van het (de) cultuurgoed(eren)9 Omschrijving van het (de) cultuurgoed(eren)10 GN-code11 Aantal/hoeveelheid12 Waarde in nationale valuta(Wanneer dit vak onvoldoende ruimte biedt, gelieve één of meer extra bladen in drievoud bij te voegen waarop de gegevens van de vakken 9 t/m 20 vermeld zijn.)13 Doel van de uitvoer van het (de) cultuurgoed(eren)/Reden voor de vergunningsaanvraagIn aanmerking te nemen identificatiecriteria14 Titel of onderwerp15 Afmetingen16 Datering17 Overige kenmerken18 Ter identificatie bijgevoegde documenten/bijzonderheden Foto (in kleur) Bibliografie Lijst Catalogus Identiteitskenmerken Bewijs van de waarde19 Kunstenaar, tijdperk, atelier en/of stijl20 Materiaal of techniek23 VISUM VAN HET DOUANEKANTOOR VAN UITVOER Handtekening en stempelafdruk Douanekantoor Lidstaat Uitvoeraangifte nr. van22 Handtekening en stempel van de instantie van afgifte Plaats en datum