Betekenis van:
auteursrecht

auteursrecht (het ~ | meervoud auteursrechten)
Zelfstandig naamwoord
 • recht eigen werk uit te geven; auteursrecht
"het auteursrecht berust bij [iemand]"
"auteursrechten betalen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Voeg geen zinnen toe uit bronnen waar auteursrecht op rust.
 2. auteursrecht,
 3. naburige rechten van het auteursrecht,
 4. Relatie tussen auteursrecht en naburige rechten
 5. kopieerbeveiliging van door auteursrecht beschermde audio- of videogegevens; of
 6. kopieerbeveiliging van door auteursrecht beschermde audio- of videogegevens; of
 7. Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
 8. de geldigheid van intellectuele-eigendomsrechten, anders dan auteursrecht en verwante rechten;
 9. betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten
 10. Het auteursrecht en de bescherming door naburige rechten moeten worden aangepast aan de nieuwe economische ontwikkelingen, zoals nieuwe exploitatievormen.
 11. Informatie over de datum van inwerkingtreding van het WIPO-verdrag inzake auteursrecht en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen
 12. Dergelijke resultaten omvatten aan het auteursrecht gerelateerde rechten, tekeningen en modellen, octrooirechten, kwekersrechten, of soortgelijke vormen van bescherming;
 13. In geval van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk wordt de in lid 1 vastgestelde termijn berekend vanaf de dag van overlijden van de langstlevende auteur.
 14. release (bijvoorbeeld op dvd's) van archiefmateriaal met ondertitels in zoveel mogelijk talen van de Europese Unie, steeds in overeenstemming met het auteursrecht en verwante rechten,
 15. Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten is ingrijpend gewijzigd.