Betekenis van:
beargumenteren

beargumenteren
Werkwoord
  • met argumenten onderbouwen
"Dat is in dat stuk eigenlijk nooit goed beargumenteerd."

Voorbeeldzinnen

  1. Voorts heeft de Autoriteit Noorwegen gevraagd te beargumenteren waarom voor ondernemingen in district 3 dezelfde overgangsperiode moest gelden als in district 4, ondanks de geringere stijging van de fiscale lasten.
  2. Tot slot beargumenteren de Franse autoriteiten met een citaat van Standard & Poor's dat de ratingbureau niet door een statuswijziging, maar door openstelling van het kapitaal zou overgaan tot een bottom-upmethodologie voor La Poste.
  3. Verder beargumenteren de Franse autoriteiten dat de staat in ieder geval niet aansprakelijk kan worden gesteld met als enige argument dat de prefect of de toezichthoudende overheid geen enkele maatregel heeft kunnen treffen waarmee de schuldvordering kon worden voldaan wegens de financiële en vermogenspositie van de betrokken overheid of de overheidsinstelling.