Betekenis van:
bebossen

bebossen
Werkwoord
  • met bomen beplanten
"braakliggend terrein bebossen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bebossen
Werkwoord
  • met bomen bedekken
"De Israëli's deden hun best een deel van de kale heuvels te bebossen."

Voorbeeldzinnen

  1. voorschriften en criteria voor de aanwijzing van de te bebossen oppervlakten,
  2. de voor de selectie van de te bebossen oppervlakten geldende voorschriften en criteria die ervoor moeten zorgen dat de geplande acties zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en dat zij verenigbaar zijn met de milieueisen, in het bijzonder op het gebied van de biodiversiteit, overeenkomstig artikel 50, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en artikel 34, lid 2, van de onderhavige verordening,