Betekenis van:
bebouwing

bebouwing (de ~ | meervoud bebouwingen)
Zelfstandig naamwoord
 • geheel van gebouwen
"open bebouwing"
"gemengde bebouwing"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bebouwing
Zelfstandig naamwoord
 • het construeren van een gebouw op een stuk land
"Het land werd drooggelegd en geschikt gemaakt voor bebouwing."
bebouwing (de ~ | meervoud bebouwingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het bezetten met gebouwen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bebouwing
Zelfstandig naamwoord
 • de gebouwen op een stuk grond

Voorbeeldzinnen

 1. Delen van land-, tuin- of bosbouwmachines voor de grondvoorbereiding of bebouwing met gewassen
 2. Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden
 3. op het hogesnelheidsnet aangesloten lijnen die speciaal aangepast of aangelegd zijn voor hoge snelheden en die specifieke kenmerken bezitten, omdat de snelheid per geval moet worden afgestemd op topografische of milieubelemmeringen, reliëf of stedelijke bebouwing.
 4. lijnen die speciaal zijn aangepast voor hoge snelheden en die een specifiek karakter hebben omdat de snelheid per geval moet worden afgestemd op topografische belemmeringen, het reliëf of de stedelijke bebouwing.
 5. Categorie III: lijnen die speciaal zijn aangepast voor hoge snelheden en die een specifiek karakter hebben omdat de snelheid per geval moet worden afgestemd op topografische belemmeringen, het reliëf of de stedelijke bebouwing.
 6. lijnen die speciaal zijn aangepast dan wel aangelegd voor hoge snelheden en die een specifiek karakter hebben omdat de snelheid per geval moet worden afgestemd op topografische belemmeringen, het reliëf of de stedelijke bebouwing.
 7. categorie III: lijnen die speciaal zijn aangepast voor hoge snelheden en die een specifiek karakter hebben omdat de snelheid per geval moet worden afgestemd op topografische belemmeringen, het reliëf of de stedelijke bebouwing.
 8. Ten aanzien van het grote perceel in het centrum van Karkkila dat Asemansuo heet, beweert Finland dat de koopprijs was berekend op basis van de ondergrens voor de toegestane bebouwing in het bestemmingsplan, maar er werd geen informatie verstrekt over de wijze waarop de prijs per vierkante meter was berekend.
 9. Complementaire grondcomponenten vormen een onlosmakelijk onderdeel van een mobiel satellietsysteem en hebben typisch ten doel de per satelliet aangeboden diensten te verbeteren in gebieden waar een ononderbroken directzichtverbinding met de satelliet ten gevolge van onderbrekingen van de horizon door bebouwing of terreingesteldheid niet gegarandeerd is.