Betekenis van:
bedreiging

bedreiging (de ~ | meervoud bedreigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het bedreigen
"een bedreiging van [de veiligheid/privacy/nachtrus"
"onder bedreiging"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bedreiging (de ~ | meervoud bedreigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • dreigement
"een bedreiging voor [de burger]"
"onder bedreiging van iets"

Hyperoniemen

bedreiging
Zelfstandig naamwoord
 • een mogelijk gevaar
"Een bedreiging voor het milieu."

Voorbeeldzinnen

 1. Huiselijk geweld of huiselijke bedreiging
 2. Piraterij vormt een steeds ernstiger bedreiging.
 3. Aanslag op of bedreiging van een vertegenwoordiger van het overheidsgezag
 4. Internationale samenwerking in geval van een ernstige bedreiging van cultuuruitingen
 5. Het uitbreken van deze ziekte kan een ernstige bedreiging voor de veestapel van de Gemeenschap vormen.
 6. Een dergelijke verontreiniging vormt een bedreiging voor de volksgezondheid in de Gemeenschap.
 7. niet worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
 8. Microbiële resistentie tegen antibiotica en ziekenhuisinfecties wordt een steeds grotere bedreiging voor de gezondheid in Europa.
 9. Onder bepaalde omstandigheden kan de ziekte ook een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid.
 10. Het uitbreken van deze ziekte vormde een ernstige bedreiging voor de veestapel in de Gemeenschap.
 11. Gebreken die een rechtstreekse en onmiddellijke bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid.
 12. wordt niet beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid;
 13. Het uitbreken van deze ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de veestapel in de Gemeenschap.
 14. het voorkomen van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, of
 15. Racisme en vreemdelingenhaat vormen een bedreiging voor groepen mensen die het doelwit zijn van dergelijk gedrag.