Betekenis van:
bedwelmen

bedwelmen
Werkwoord
  • iemands bewustzijn verminderen of laten verliezen door blootstelling aan een bepaalde stof
"Het gas in de ruimte bedwelmde hem."

Voorbeeldzinnen

  1. het bedwelmen en verbloeden;
  2. het bedwelmen en het slachten van dieren,
  3. dierenwelzijn: bedwelmen en doden van dieren in slachthuizen, in het kader van ziektebestrijding en van het dierenwelzijn tijdens het vervoer;
  4. Ingevolge aanhangsel IC van de overeenkomst is zij met name van toepassing op de ontwikkeling van dierenwelzijnsnormen met betrekking tot het bedwelmen en het slachten van dieren.
  5. Bedwelming door injectie van gas in de schedelholte is in de Gemeenschap weliswaar verboden, maar ook na het bedwelmen kan gasinjectie plaatsvinden.
  6. er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat bij en na het verwijderen van de ingewanden de inhoud van maag en darmen wordt gemorst en om het verwijderen van de ingewanden zo snel mogelijk na het bedwelmen te voltooien,
  7. Het bedwelmen, het verbloeden, het villen of plukken, het verwijderen van de ingewanden en andere vormen van uitslachten moeten zo spoedig mogelijk plaatsvinden en op zodanige wijze dat verontreiniging van het vlees wordt voorkomen.
  8. Het bedwelmen, het verbloeden, het villen of plukken, het verwijderen van de ingewanden en andere vormen van uitslachten moeten zonder onnodig uitstel plaatsvinden op zodanige wijze dat verontreiniging van het vlees wordt voorkomen.