Betekenis van:
begrijpelijk

begrijpelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • gemakkelijk te begrijpen
"een begrijpelijke vergissing"
"iemand iets begrijpelijk maken"

Synoniemen

begrijpelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • op een manier voorgesteld die door anderen verstaan kan worden
begrijpelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • waarvoor anderen begrip kunnen opbrengen

Voorbeeldzinnen

 1. N&N-onderzoeksactiviteiten moeten begrijpelijk zijn voor het publiek.
 2. ervoor zorgen dat de verspreide informatie begrijpelijk is voor de eindgebruikers.
 3. gewenste eigenschappen bezitten: onder meer relevant, volledig, voldoende gedetailleerd, leesbaar en begrijpelijk zijn.
 4. De informatie en de gebruiksaanwijzingen moeten voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn.
 5. Het Instituut zorgt ervoor dat de verspreide informatie begrijpelijk is voor de eindgebruikers.
 6. Het is dan ook begrijpelijk dat de communautaire producenten vooruitlopend op de groeiende vraag in extra capaciteit gingen investeren.
 7. De in punt 3.1 van Aanbeveling 2004/913/EG genoemde beloningsverklaring dient duidelijk en begrijpelijk te zijn.
 8. informatie, waaronder grondslagen voor financiële verslaggeving, op zodanige wijze presenteren dat deze relevant, betrouwbaar, vergelijkbaar en begrijpelijk is;
 9. Het verzoek dient begrijpelijk te zijn op zich, zonder dat het nodig is de primaire memories erbij te nemen.
 10. De informatie in het certificaat van overeenstemming moet voor zowel de consument als de betrokken marktdeelnemers begrijpelijk zijn.
 11. Claims inzake levensmiddelen moeten voor de consument begrijpelijk zijn en alle consumenten moeten tegen misleidende claims worden beschermd.
 12. advies geven of de voorgestelde tekst van de gezondheidsclaim voor de gemiddelde consument begrijpelijk en zinvol is.
 13. de claim is objectief, verifieerbaar door de bevoegde autoriteiten en begrijpelijk voor de gebruiker van het diervoeder; en
 14. Het is begrijpelijk dat de BNFL-raming van het passief lager ligt dan die van de NDA.
 15. De Commissie dient verantwoordelijk te zijn voor de bijwerking van de etiketteringsklassen, zodat ze voorspelbaar zijn voor de industrie en begrijpelijk voor de consument.