Betekenis van:
begunstigen

begunstigen
Werkwoord
 • iemand al dan niet financieel voordeel schenken

Voorbeeldzinnen

 1. Staatsmiddelen die bepaalde ondernemingen / economische activiteiten begunstigen
 2. bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigen;
 3. Om staatssteun uit te maken, dient de maatregel de betrokken ondernemingen te begunstigen.
 4. Bijgevolg kunnen de maatregelen in kwestie, die het LNE begunstigen, de mededinging vervalsen.
 5. De maatregelen zijn beperkt tot de zeevervoersector en begunstigen bijgevolg enkel bepaalde ondernemingen.
 6. De maatregel inzake bedrijfsbelasting kan dergelijke ondernemingen, met name grote ondernemingen, evenwel begunstigen.
 7. De Franse autoriteiten wordt ook verweten dat zij CELF begunstigen via overheidsopdrachten.
 8. Dit betekent dat de Commissie overheidsinstanties die kapitaaloverdrachten naar maatschappijen verrichten, mag bestraffen noch begunstigen.
 9. De Commissie heeft geconstateerd dat de hierboven vermelde voordelen bepaalde ondernemingen blijken te begunstigen.
 10. De maatregelen begunstigen bepaalde ondernemingen en marktdeelnemers (kleine en middelgrote ondernemingen in de sector afzet van landbouwproducten).
 11. Zij heeft met name vastgesteld dat de desbetreffende fiscale stimulansen kenmerken vertonen die de in Italië gevestigde ondernemingen begunstigen.
 12. Verder wordt geconcludeerd, dat de investering evenmin selectief is doordat zij specifieke ondernemingen of economische activiteiten zou begunstigen.
 13. de steun moet bepaalde ondernemingen of sectoren begunstigen en aldus de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen,
 14. De maatregel zal, aldus DKV, Deutsche Telekom begunstigen wanneer dat bedrijf met zijn IPTV-aanbod van start gaat.
 15. Ten derde zou de betrokken regeling geen Franse ondernemingen begunstigen, omdat de nationaliteit geen relevante factor is om van een GIE lid te worden.