Betekenis van:
behelzen

behelzen
Werkwoord
 • betrekking hebben op

Voorbeeldzinnen

 1. De financiële tuchtmaatregelen behelzen:
 2. De subsidiabele uitgaven behelzen:
 3. De garantiestellingsregelingen behelzen derhalve staatsmiddelen.
 4. De gerichte veterinaire maatregelen behelzen:
 5. Deze inlichtingen behelzen ten minste:
 6. geen beweringen of waardeoordelen behelzen;
 7. De voorstellen dienen bijzonderheden te behelzen omtrent:
 8. Deze goedkeuring kan de volgende beperkingen behelzen:
 9. De grondige controles bij uitreis behelzen:
 10. Indien nodig, behelzen deze maatregelen het volgende:
 11. Deze dienstige maatregelen behelzen onder meer het volgende:
 12. De in lid 1 bedoelde plannen kunnen bijvoorbeeld behelzen:
 13. Acties waaraan steun wordt verleend, kunnen de volgende maatregelen behelzen:
 14. De meeste voorgestelde concepten voor toekomstige reactorsystemen behelzen selectieve radionuclidescheiding.
 15. De registratievoorwaarden kunnen onder andere het volgende behelzen: