Betekenis van:
bekendmaken

bekendmaken
Werkwoord
 • openbaar maken

Voorbeeldzinnen

 1. niet bekendmaken;
 2. bekendmaken met restricties;
 3. De lidstaten mogen het bericht van inschrijving bovendien elders bekendmaken of laten bekendmaken.
 4. Een geheim bekendmaken of het verbreken van de geheimhoudingsplicht
 5. bekendmaken van een vacature op een openbaar mededelingenbord;
 6. Het beheersorgaan van een luchthaven moet zijn kwaliteitsnormen bekendmaken.
 7. Op basis daarvan stellen de lidstaten een bericht van inschrijving op dat zij elders kunnen bekendmaken of laten bekendmaken.
 8. Alle partijen konden hun standpunt schriftelijk bekendmaken en werden, voor zover zij dat wensten, gehoord.
 9. De Commissie kan een elektronisch standaardformulier bekendmaken of een bestandsformat specificeren.
 10. Tegelijkertijd kunnen de lidstaten de inleiding van de procedure op hun nationale webportalen voor geneesmiddelen bekendmaken.
 11. Zo niet, dan zal de Autoriteit haar besluit bekendmaken zonder de lidstaat te raadplegen.
 12. Zij kunnen onder dezelfde voorwaarden ook elk werkdocument van de groep bekendmaken.
 13. Daarnaast kunnen NCB’s de tenders ook rechtstreeks bekendmaken aan tegenpartijen die geen toegang tot nieuwsagentschappen hebben.
 14. De lidstaten mogen gedetailleerdere informatie bekendmaken dan die waarin lid 1 voorziet.
 15. Daartoe moet het bureau tijdig van dit voornemen in kennis worden gesteld en dit voornemen bekendmaken.