Betekenis van:
beknopt

beknopt
Bijvoeglijk naamwoord
 • kort samengevat
"een beknopte bijzin"
"een beknopt verslag van de gebeurtenissen"

Synoniemen

Hyperoniemen

beknopt
Bijvoeglijk naamwoord
 • tot het belangrijkste en noodzakelijkste teruggebracht
"Hij gaf de beknoptste uiteenzetting van het belang hiervan die ik ook gehoord heb."

Voorbeeldzinnen

 1. BEKNOPT KENNISGEVINGSFORMULIER
 2. („Beknopt kennisgevingsformulier”)
 3. („Beknopt kennisgevingsformulier”)
 4. Beknopt verslag van de vergaderingen
 5. Een kort, beknopt antwoord volstaat.
 6. Daarom volgt hier slechts een beknopt overzicht.
 7. Notulen en beknopt verslag van de vergaderingen
 8. De informatie in het veiligheidsinformatieblad moet duidelijk en beknopt zijn.
 9. Het beknopt verslag wordt door de groep aangenomen.
 10. Met de aanbeveling zou slechts een beknopt overzicht van de procedure en de biedingen zijn verschaft.
 11. Zo neen, gelieve beknopt de omstandigheden te beschrijven die de vervuiler van zijn aansprakelijkheid ontheffen.
 12. beknopt zijn en zo geformuleerd dat een kort antwoord mogelijk is;
 13. De elementen die tijdens de meerfasenprocedure worden toegevoegd, moeten beknopt worden beschreven.
 14. De Commissie maakt een beknopt overzicht van deze informatie voor de Gemeenschap als geheel.
 15. Beknopt formulier voor kennisgeving van ontwerp-maatregelen overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG