Betekenis van:
belichten

belichten
Werkwoord
 • licht schijnen op
"een kunstwerk belichten"
"een foto/opname belichten"

Hyperoniemen

belichten
Werkwoord
 • licht schijnen op iets
"Ze moesten de gevel belichten om hun werk te kunnen doen."
belichten
Werkwoord
 • van een bepaalde kant bekijken
"We moeten die zaak ook eens belichten vanuit het perspectief van de dader."
belichten
Werkwoord
 • een bepaalde tijd licht laten vallen op de film om deze op te nemen
"Deze foto is te lang belicht."

Voorbeeldzinnen

 1. Om de nieuwe en opkomende behoeften aan Gemeenschapsstatistieken te belichten, kunnen er op ad-hocbasis specifieke Gemeenschapsenquêtes worden gehouden.
 2. De reclameactiviteiten hebben tot doel de koopintentie via een verbetering van de kennis van likeurwijnen te bevorderen, zonder hierbij uitsluitend de producten van bepaalde bedrijven te belichten.
 3. wenselijkheid om met de betrokken producten verbonden kwaliteit, typische eigenschappen, bijzondere productiemethoden, voedings- en gezondheidsaspecten, voedselveiligheid, dierenwelzijn of milieuzorg te belichten via op bepaalde thema's of groepen gerichte campagnes;
 4. repeteerapparatuur (‹step and repeat› (‹direct step on wafer›) apparatuur of ‹step and scan› (scanner) apparatuur) voor uitrichten en belichten ten behoeve van het bewerken van wafers, waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische of röntgenmethoden, met één of beide van de volgende kenmerken:
 5. repeteerapparatuur („step and repeat” („direct step on wafer”) apparatuur of „step and scan” (scanner) apparatuur) voor uitrichten en belichten ten behoeve van het bewerken van wafers, waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische of röntgenmethoden, met één of beide van de volgende kenmerken:
 6. repeteerapparatuur («step and repeat» («direct step on wafer») apparatuur of «step and scan» (scanner) apparatuur) voor uitrichten en belichten ten behoeve van het bewerken van wafers, waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische of röntgenmethoden, met één of beide van de volgende kenmerken:
 7. Om de consumptie op de „nieuwe consumentenmarkten” van de recent toegetreden lidstaten te verhogen, moet in de eerste plaats de marktpenetratie worden vergroot en moet het gebruik van deze producten worden bevorderd door de diverse gebruiksmogelijkheden te belichten en de nodige informatie te verstrekken.
 8. Het kan nuttig zijn knaagdieren in de loop van de donkerperiode gedurende een zekere tijd te belichten met rood licht van een frequentie die zij niet kunnen waarnemen, teneinde het personeel de gelegenheid te geven de dieren in hun actieve fase te observeren.
 9. Om de consumptie op de „nieuwe consumentenmarkten” van de recent toegetreden lidstaten te verhogen, moet in de eerste plaats de marktpenetratie worden vergroot en moet het gebruik van deze producten worden bevorderd door de diverse gebruiksmogelijkheden te belichten en de nodige informatie te verstrekken.
 10. Het is de bedoeling dat de groep op hoog niveau de verbanden tussen het industrie-, energie- en milieubeleid helpt belichten, voor samenhang tussen de afzonderlijke initiatieven zorgt en tegelijkertijd een bijdrage levert aan een meer duurzame ontwikkeling en de versterking van het concurrentievermogen. Verder moet de groep op hoog niveau door een evenwichtige deelname van alle relevante belanghebbenden een stabiel en voorspelbaar regelgevingskader tot stand helpen brengen, waarin concurrentievermogen, energie en milieu hand in hand gaan. Daarbij moet met name worden voortgebouwd op onderzoek dat op deze gebieden wordt gedaan.
 11. Uit de haalbaarheidsstudie [3] die in opdracht van de Commissie is uitgevoerd, kwam naar voren dat er een duidelijke rol is weggelegd voor een Europees instituut voor gendergelijkheid wat betreft de uitvoering van sommige van de taken die de bestaande instellingen thans niet verrichten, met name op het gebied van de coördinatie, centralisatie en verspreiding van onderzoeksgegevens en informatie, de opbouw van netwerken, het zichtbaarder maken van de gelijkheid van vrouwen en mannen, het belichten van het genderperspectief en de ontwikkeling van hulpmiddelen voor een betere integratie van gendergelijkheid in al het communautaire beleid.