Betekenis van:
benadeelde

benadeelde
Zelfstandig naamwoord
 • slachtoffer v.e. ramp

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

benadeelde
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die schade ondervonden heeft ergens van
benadeelde
Bijvoeglijk naamwoord
 • van benadeeld

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Indienstneming van benadeelde en gehandicapte werknemers
 2. Steun voor de opleiding van benadeelde werknemers:  Ja  Neen
 3. Deze oplossing maakt het mogelijk om buiten de lidstaat van woonplaats van de benadeelde ontstane schade af te wikkelen op een wijze waarmee de benadeelde vertrouwd is.
 4. Is de steun beperkt tot benadeelde werknemers in de zin van artikel 2, onder f)?
 5. gewoonlijk is gestald in een andere lidstaat dan die van de woonplaats van de benadeelde.
 6. De benadeelde partij kan ten aanzien van Europol eisen dat bepaalde handelingen worden nagelaten of stopgezet.
 7. Zo ja, geef een beschrijving van de maatregel ten behoeve van benadeelde werknemers: …
 8. gerechtelijk bevel om het recht op televisieverslaggeving van het evenement tegen billijke marktprijzen aan de benadeelde omroeporganisatie aan te bieden.
 9. Verzekeringsondernemingen mogen met betrekking tot de in artikel 3, bedoelde verzekering tegenover de benadeelde van een ongeval geen franchise inroepen.
 10. verzekerd is via een vestiging in een andere lidstaat dan die van de woonplaats van de benadeelde; en
 11. Het is passend om, in aanvulling op de aanwezigheid in het land van woonplaats van de benadeelde van een vertegenwoordiger van de verzekeringsonderneming, ook het specifieke recht van de benadeelde op een snelle afwikkeling van de vordering te garanderen.
 12. De benadeelde partij kan ten aanzien van Eurojust eisen dat van bepaalde handelingen wordt afgezien of dat deze worden stopgezet.
 13. Evenmin zou zo’n beperking afbreuk mogen doen aan het recht van de benadeelde op een redelijke schadevergoeding.
 14. De benadeelde kan een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het schadevergoedingsorgaan in de lidstaat van zijn woonplaats:
 15. De betrokken werknemers vallen binnen de categorie van benadeelde werknemers doordat zij meer dan 50 jaar oud zijn.