Betekenis van:
beroepsgroep

beroepsgroep (de ~ | meervoud beroepsgroepen)
Zelfstandig naamwoord
  • groep met hetzelfde beroep
"[de bevolking] in beroepsgroepen indelen"
"de sociale/medische beroepsgroep"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.
  2. IMI-gebruikers zijn deskundigen op hun respectieve bevoegdheidsterreinen, of het nu gaat om regels die voor een bepaalde beroepsgroep gelden of om wetgeving voor dienstverrichting.
  3. De lidstaten wijzen een vereniging of andere organisatie die verbonden is met de beroepsgroep van accountants en auditors, niet aan als publieke toezichthoudende autoriteit.
  4. zeelieden, het Pensioenfonds voor zeelieden (NAT); voor zelfstandigen, het in bijlage 10 — F. GRIEKENLAND van Verordening (EEG) nr. 574/72 voor elke beroepsgroep aangewezen orgaan;
  5. Op basis van deze informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken te bepalen dat de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort om in die regio of beroepsgroep de normale toestand te herstellen.
  6. Wanneer een in de eerste alinea bedoelde lidstaat verstoringen van de arbeidsmarkt ondervindt of voorziet die een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de levensstandaard of het werkgelegenheidspeil in een bepaalde regio of binnen een bepaalde beroepsgroep, stelt deze de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis en verstrekt hun alle dienstige gegevens.
  7. Op basis van deze informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken te bepalen dat de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort om in die regio of beroepsgroep de normale toestand te herstellen.