Betekenis van:
bestrijden

bestrijden
Werkwoord
 • de strijd aanbinden met iets of iemand
"De insecten in de achtertuin moeten bestreden worden!"

Voorbeeldzinnen

 1. Ik heb wat medicijnen nodig om de pijn te bestrijden.
 2. onmiddellijk bestrijden van zwartwerk;
 3. De Oostenrijkse autoriteiten bestrijden dit.
 4. Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden
 5. De socialebeschermingsstelsels verbeteren en sociale uitsluiting bestrijden.
 6. bestrijden van illegale online-inhoud en schadelijk onlinegedrag;
 7. Adequate maatregelen moeten worden getroffen om schadelijke organismen te bestrijden.
 8. Bestrijden van illegale online-inhoud en schadelijk onlinegedrag
 9. zijn uitgerust met passende voorzieningen om ongedierte te bestrijden;
 10. het bevorderen van milieuduurzaamheid en het bestrijden van klimaatverandering.”
 11. het vermogen van staten om illegale handel op te sporen en te bestrijden.
 12. Vergroten van de capaciteit van de douane om corruptie en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.
 13. Versterking van het vermogen van staten om illegale handel op te sporen en te bestrijden
 14. Versterking van het vermogen van staten om illegale handel op te sporen en te bestrijden
 15. De aandacht dient eerder naar het voorkomen dan naar het bestrijden van ziekten uit te gaan.