Betekenis van:
bestudeerd

bestudeerd
Bijvoeglijk naamwoord
 • onecht; gemaakt; onwettig

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Vereenvoudigde certificering wordt bestudeerd
 2. Die opmerkingen werden zorgvuldig bestudeerd.
 3. Deze mogelijkheid werd bestudeerd maar om de volgende redenen verworpen.
 4. Deze kwestie wordt door de wetenschappers verder bestudeerd en onderzocht.
 5. Deze kwestie wordt nader bestudeerd in punt 5.5.
 6. De Commissie heeft de argumenten van de verschillende partijen bestudeerd.
 7. Wanneer een combinatie een nieuwe werkzame stof bevat, is deze vooraf grondig bestudeerd.
 8. De Commissie heeft de door de lidstaten ingediende verslagen over de uitgaven van de programma's bestudeerd.
 9. Die vaststelling wordt door het in artikel 23, lid 1, bedoelde comité bestudeerd.
 10. Toch heeft de Commissie de gegevens en uitkomsten van de studie bestudeerd.
 11. Dit verzoek wordt bestudeerd volgens de beheersprocedure van artikel 12, lid 2.”.
 12. Dit argument werd zorgvuldig bestudeerd en de volgende conclusies werden getrokken.
 13. De Commissie heeft dat herstructureringsplan bestudeerd en daarvoor een externe adviseur ingeschakeld.
 14. De ontvangen opmerkingen werden bestudeerd en waar nodig werd er rekening mee gehouden.
 15. De hoeveelheden koolstof en broeikasgassen (met inbegrip van aërosolen) zullen worden gekwantificeerd en bestudeerd.