Betekenis van:
betrekkelijk

betrekkelijk
Zelfstandig naamwoord
 • relatief; verhoudingsgewijs
"het betrekkelijk voornaamwoord"
"een betrekkelijk grote som"

Synoniemen

Hyperoniemen

betrekkelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • enkel waarde of betekenis hebbend in vergelijking met iets anders
"Dat vind ik een betrekkelijk begrip."
betrekkelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • tamelijk, nogal
"In die winkel zijn de artikelen betrekkelijk goedkoop."
betrekkelijk
Bijwoord
 • tamelijk, nogal
"In die winkel zijn de artikelen betrekkelijk goedkoop."

Voorbeeldzinnen

 1. voor pellets met betrekkelijk weinig zetmeelsediment:
 2. Deze betrekkelijk ongelijke ontwikkeling kan als volgt worden verklaard.
 3. De gevolgen voor de vooraf bepaalde exploitatietekorten waren betrekkelijk beperkt, aangezien de vaste kosten hier betrekkelijk zwaar doorwogen.
 4. Gebieden met betrekkelijk homogene ecologische omstandigheden die gemeenschappelijke kenmerken vertonen.
 5. De binnenlandse markt is de laatste jaren betrekkelijk stabiel gebleven.
 6. De impact op de termijnprijzen bleef dan weer betrekkelijk beperkt.
 7. Omdat het aandeel van het IB-vermogen betrekkelijk groot is, zal het betrekkelijk snel worden aangesproken wanneer zich grotere verliezen voordoen.
 8. Bij een kritische stroming (gesmoord) heeft Kv een betrekkelijk constante waarde.
 9. Er kon worden aangetoond dat de binnenlandse verkoopprijzen in het onderzoekstijdvak betrekkelijk stabiel waren.
 10. Ondanks de betrekkelijk korte duur van de test kunnen de effecten over verschillende generaties worden bepaald.
 11. Campylobacters zijn betrekkelijk kwetsbare organismen die buiten de ingewanden van de gastheer snel afsterven.
 12. Een en ander laat zien dat BankCo een betrekkelijk kleine bank zal zijn — geen marktleider.
 13. een kernclientèle (lokale overheden) gekenmerkt door lage marges op kredieten en betrekkelijk lange looptijden;
 14. Tijdens de beoordelingsperiode is de hoeveelheid uit Japan ingevoerde TCK betrekkelijk klein gebleven.
 15. De controle na ingebruikneming van het voertuig moet betrekkelijk eenvoudig, snel en goedkoop zijn.