Betekenis van:
betwisten

betwisten
Werkwoord
 • ''iemand iets ~'' iemand het recht ergens toe trachten te ontzeggen

Voorbeeldzinnen

 1. Griekenland en HSY betwisten deze conclusies.
 2. De klagers betwisten de uitgevoerde waardebeoordelingen.
 3. De Franse autoriteiten betwisten deze redenering.
 4. De Spaanse autoriteiten betwisten deze analyse niet.
 5. TKMS/GNSH en HSY betwisten dit standpunt.
 6. De Franse autoriteiten betwisten derhalve formeel dat de investeerders de begunstigden van de staatssteun zijn.
 7. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de verschijning ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten.
 8. Aantal in kolom (d) opgenomen producenten die de aangerekende heffing via een juridische procedure betwisten
 9. dat de betrokkene aan een bevoegde autoriteit te kennen heeft gegeven het vonnis niet te betwisten
 10. betrokkene werd aangeraden de schuld te betwisten in de lidstaat van de verzoekende autoriteit
 11. Zij betwisten ook niet de voorlopige conclusie dat de maatregel geen steun is ten faveure van producenten van decoders; met name de beide klagers betwisten deze conclusie niet, ook al had Sky Italia in haar klacht het tegendeel verklaard.
 12. het verlenen van technische en wetenschappelijke bijstand aan de Commissie, met name wanneer lidstaten de resultaten van de analysen betwisten;
 13. De Franse autoriteiten betwisten, enerzijds, het bestaan van een garantie en, anderzijds, het bestaan van een voordeel voor La Poste.
 14. Bij de afhaling van de goederen kan de koper de kwaliteit en de kenmerken van de padie niet meer betwisten.
 15. Primair betwisten de Luxemburgse autoriteiten in hun brief van 13 april 2006 de kwalificatie van de betrokken regeling als steun.