Betekenis van:
bewaken

bewaken
Werkwoord
 • ervoor zorgen dat iemand niet ontsnapt
"De gevangenen worden constant bewaakt."
bewaken
Werkwoord
 • toezicht houden op de veiligheid van iets of iemand
"De president wordt 24/7 bewaakt."
bewaken
Werkwoord
 • iets in het oog houden
"Hij moest het budget van de badmintonclub bewaken."
bewaken
Werkwoord
 • zorgen dat iem. niet ontsnapt

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Bewaken van bedrijfsontwikkelingen
 2. Te bewaken fenologische fasen
 3. TE BEWAKEN COMBINATIES BESTRIJDINGSMIDDEL/PRODUCT
 4. Om de temperatuur van de NO2-NO-omzetter te bewaken.
 5. Om de temperatuur van de NO2-NO-omzetter te bewaken.
 6. Om de temperatuur van het koelbad te bewaken.
 7. Om de stroom in de omloopleiding te bewaken.
 8. bewaken van de voortgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke onderneming Artemis;
 9. bewaken van de voortgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC;
 10. Bewaken van de kwaliteit van gegevens die niet direct door LFI’s of MFI’s werden geleverd
 11. Het verdient aanbeveling het akoestische milieu over een breed spectrum van geluidsfrequenties en over langere tijdsintervallen te bewaken.
 12. Statistische gegevens zijn een belangrijk middel voor het bewaken van migratiebewegingen en kunnen als doelmatig beheersinstrument worden gebruikt.
 13. Voor te bewaken componenten of systemen kunnen hetzij afzonderlijke diagnoses voor elk brandstoftype, hetzij een gemeenschappelijke diagnose worden gebruikt.
 14. Bewaken van de kwaliteit van de GED of een andere effectendatabank in het kader van door LFI’s uitgegeven effecten
 15. er moeten adequate regelingen zijn getroffen en/of voorzieningen aanwezig zijn voor het handhaven en bewaken van passende voedseltemperaturen;