Betekenis van:
bewerkstelligen

bewerkstelligen
Werkwoord
 • zorgen dat iets tot stand komt
"Hopelijk bewerkstelligt Obama met zijn toespraak voor het Congres vandaag een verbetering in het economisch beleid."

Voorbeeldzinnen

 1. Een snelle invoering van eurocontanten bewerkstelligen
 2. een hoog en uniform niveau van milieubescherming te bewerkstelligen;
 3. Er worden passende maatregelen getroffen om te bewerkstelligen dat:
 4. Het bewerkstelligen of vergroten van een structureel liquiditeitstekort: het stelsel van reserveverplichtingen van het Eurosysteem draagt bij tot het bewerkstelligen of vergroten van een structureel liquiditeitstekort.
 5. bewerkstelligen van meer en in kwalitatief opzicht hoogwaardiger samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen;
 6. het barstar-gen uit Bacillus amyloliquefaciens om herstel van de fertiliteit te bewerkstelligen
 7. voor het bewerkstelligen van een belangrijke wijziging in de werking (bijvoorbeeld snelheid, druk, enz.),
 8. Milieutechnologieën en milieu-innovatie spelen een belangrijke rol bij het bewerkstelligen van duurzame groei.
 9. Spanje dient te bewerkstelligen dat de begunstigde de in artikel 1, lid 2, bedoelde steun terugbetaalt.
 10. Een solvente herstructurering van BE proberen te bewerkstelligen was dan ook in BNFL's zakelijke belang.
 11. een doelmatige, doeltreffende en intensieve informatie-uitwisseling en administratieve samenwerking bewerkstelligen,
 12. stopzetting van een gevaarlijk proces binnen de kortst mogelijke tijd bewerkstelligen zonder extra risico's te scheppen,
 13. Overal in het land een bevredigend niveau van inning van de gemeentelijke belastingen bewerkstelligen.
 14. het barnase-gen uit Bacillus amyloliquefaciens om mannelijke steriliteit te bewerkstelligen
 15. voldoende is om een volledige cyclus van het antiblokkeerremsysteem te bewerkstelligen;