Betekenis van:
bewijsstuk

bewijsstuk (het ~ | meervoud bewijsstukken)
Zelfstandig naamwoord
 • voorwerp als bewijs
"dan vraag ik nu bewijsstuk nummer 7a, zei de advocaat"
"een vals bewijsstuk"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bewijsstuk
Zelfstandig naamwoord
 • een stuk waarin iets als waar wordt gesteld
"De politie vond vele bewijsstukken die duiden op moord."

Voorbeeldzinnen

 1. Referentienummer bewijsstuk
 2. MODEL VOOR HET BEWIJSSTUK
 3. het koopcontract of een ander gelijkwaardig bewijsstuk;
 4. Door de exploitant vastgestelde referentie naar (een) bewijsstuk(ken).
 5. Voor de invoer van overeenstemmende producten vereist bewijsstuk
 6. Er moet een model voor dat bewijsstuk worden vastgesteld.
 7. hetzij, bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.
 8. Handtekening namens de controlerende autoriteit die/het controleorgaan dat het bewijsstuk afgeeft:
 9. Handtekening namens de controlerende autoriteit die/het controleorgaan dat het bewijsstuk afgeeft:”
 10. Voor overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten moeten de betrokken marktdeelnemers een bewijsstuk kunnen overleggen.
 11. Het in artikel 5 bedoelde bewijsstuk is het certificaat inzake goederenverkeer A.TR., waarvan het model in bijlage I is opgenomen.
 12. Het certificaat inzake goederenverkeer A.TR. mag uitsluitend worden geviseerd indien het in aanmerking komt als bewijsstuk voor de toepassing van de bepalingen inzake vrij verkeer van het basisbesluit.
 13. na toestemming van de lidstaat, tegen overlegging van een alternatief bewijsstuk waaruit blijkt dat de voor de toepassing van deze verordening geleverde hoeveelheden zijn betaald.
 14. Voor de registratie van de entiteit in het dossier Juridische entiteiten voeg ik een recent bewijsstuk toe waaruit het bestaan rechtens van de entiteit blijkt:
 15. Ik voeg een afdruk bij van het ABAC-scherm voor het ingediende verzoek, dat de volgende code heeft (begint gewoonlijk met „ABC”): … Een bewijsstuk voor de validering van het verzoek is bijgevoegd.