Betekenis van:
bijbrengen

bijbrengen
Werkwoord
  • ''iemand ~'': weer bij bewustzijn brengen
"Met wat extra zuurstof was hij snel weer bijgebracht."
bijbrengen
Werkwoord
  • ''iemand iets ~'': zorgen dat iemand iets leert
"Als het zo'n chaos is in de klas, is het nauwelijks mogelijk de leerlingen zoiets als wiskunde bij te brengen."

Voorbeeldzinnen

  1. Wat kan jij ons bedrijf bijbrengen?
  2. de burger een gevoel van verantwoordelijkheid voor de Europese Unie bijbrengen;
  3. Dit draagt bij tot het bijbrengen van een besef van Europese identiteit, door verschillen te omarmen en door gestalte te geven aan de diverse aspecten van het gemeenschapsgevoel.
  4. De democratie is afhankelijk van de actieve participatie van burgers aan het leven van hun gemeenschap. Mediageletterdheid zou hun de vaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de dagelijkse informatiestroom die via de nieuwe communicatietechnologieën wordt verspreid.
  5. RTP moet a), c) bijdragen aan het bijbrengen van kennis en voorlichting en opvoeding van het publiek in het algemeen; b) de berichtgeving verzorgen; d t/m h) omroeptijd ter beschikking stellen voor de uitzending van officiële boodschappen en communiqués, religieuze uitingen, zendtijd ter beschikking stellen van politieke partijen, vakbonden, overheidsdiensten en de regering; i) twee programma’s met nationale inhoud uitzenden, waarvan één de autonome regio’s Madeira en de Azoren dient te bestrijken; j), m) programma’s uitzenden over onderwijs, opleiding, sport en cultuur; l) de filmindustrie steunen en bevorderen; n) audiovisuele archieven bewaren; o) ervoor zorgen dat de nodige middelen voorhanden zijn voor de uitwisseling van programma’s en informatie met de autonome regio’s de Azoren en Madeira; p) programma’s produceren en uitzenden voor de Portugese gemeenschappen in het buitenland; q) samenwerken met Portugeestalige landen; s) contacten onderhouden met andere Europese publieke televisieomroepen; t) erop toezien dat de televisieomroep de door de bevoegde internationale instanties vastgelegde richtsnoeren in acht neemt.