Betekenis van:
bijstaan

bijstaan
Werkwoord
 • emotioneel ondersteunen
"Gelukkig waren er genoeg mensen die hem konden bijstaan na het verlies van zijn vrouw."
bijstaan
Werkwoord
 • een helpende hand bieden
"Kun jij me bijstaan met het verzetten dat die zware bank?"

Voorbeeldzinnen

 1. de voorzitter bijstaan in zijn taken;
 2. Investbx zal KMO's bijstaan bij het aantrekken van kapitaal.
 3. De EDEO zal de hoge vertegenwoordiger daarin bijstaan.
 4. de centrale banken bijstaan bij de gezamenlijke tenderprocedures;
 5. Deze vertegenwoordigers kunnen zich laten bijstaan door twee plaatsvervangers.
 6. De bevoegde autoriteiten laten zich, in voorkomend geval, bijstaan door een onafhankelijke accountant.
 7. Deze plaatsvervanger is in beginsel gerechtigd zich door één persoon te laten bijstaan.
 8. Hij heeft het recht zich te dien einde door een raadsman te laten bijstaan;
 9. Deze instantie kan tevens de bevoegde autoriteit bijstaan bij het uitoefenen van haar functies.
 10. De betrokkene kan zich dan laten bijstaan of vertegenwoordigen door een functionaris van het Instituut.
 11. Het betrokken personeelslid mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.
 12. De bevoegde autoriteiten laten zich, in voorkomend geval, bijstaan door een onafhankelijke accountant;
 13. de bevoegde ambtenaren van de aangezochte lidstaat in rechtszaken in die lidstaat bijstaan.
 14. De leden van de commissies kunnen zich laten bijstaan door deskundigen.
 15. de lidstaten bijstaan in omstandigheden die extra technische en operationele bijstand aan de buitengrenzen vergen;