Betekenis van:
bosbrand

bosbrand (de ~ | meervoud bosbranden)
Zelfstandig naamwoord
 • brand van of in een bos

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Bescherming tegen bosbrand en andere natuurrampen
 2. Bescherming tegen bosbrand en andere natuurrampen
 3. Met elke bosbrand stemt één record in het bestand overeen.
 4. Tijdstip waarop het vuur is gedoofd: plaatselijke tijd (uur, minuut) waarop de brand volledig was geblust, d.w.z. waarop het laatste blusteam de plaats van de bosbrand heeft verlaten.
 5. Tijdstip waarop de eerste interventie heeft plaatsgevonden: plaatselijke tijd (uur, minuut) waarop het eerste blusteam is aangekomen op de plaats waar de bosbrand woedde.
 6. Dit is dus niet noodzakelijk het tijdstip waarop een (potentiële) bosbrand daadwerkelijk bij de bosbrandbestrijdingsinstantie is gemeld, maar in het algemeen het tijdstip waarop een personeelslid van de bosbrandbestrijdingsorganisatie voor het eerst van een (potentiële) bosbrand in kennis is gesteld of deze zelf rechtstreeks heeft vastgesteld.
 7. Indien een bosbrand evenwel ook landbouwgrond of een verstedelijkt gebied treft, worden deze gebieden niet meegeteld bij de bepaling van de totale verbrande oppervlakte.
 8. De totale oppervlakte van het brandschadegebied stemt overeen met de geraamde definitieve omvang van de bosbrand, d.w.z. de oppervlakte van het uiteindelijk verbrande gebied (ongeacht het schadeniveau).
 9. Deze gemeenschappelijke basisgegevens omvatten voor elke bosbrand ten minste de volgende informatie, in een zodanige vorm dat de vergelijkbaarheid op Gemeenschapsniveau gegarandeerd is:
 10. Datum waarop de eerste interventie heeft plaatsgevonden: plaatselijke datum (dag, maand, jaar) waarop het eerste blusteam is aangekomen op de plaats waar de bosbrand woedde. Het gewenste gegevensformat is [YYYYMMDD].
 11. De volgende technische specificaties zijn van toepassing op het verzamelen van de gemeenschappelijke basisgegevens die met betrekking tot elke bosbrand moeten worden geregistreerd en medegedeeld, zoals aangegeven in artikel 9.
 12. Datum waarop het vuur is gedoofd: plaatselijke datum (dag, maand, jaar) waarop de brand volledig was geblust, d.w.z. waarop het laatste blusteam de plaats van de bosbrand heeft verlaten. Het gewenste gegevensformat is [YYYYMMDD].