Betekenis van:
bottelen

bottelen
Werkwoord
 • op flessen tappen
"wijn bottelen"

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De toevoeging dient kort voor het bottelen plaats te vinden.
 2. voor de bedrijven die olie uit afvallen van olijven bottelen: 3005060,52 EUR.
 3. Begunstigden: de bedrijven die olie uit afvallen van olijven extraheren, raffineren en bottelen.
 4. bottelen”: het aftappen, voor latere verkoop, van het betrokken product in recipiënten met een inhoud van 60 liter of minder;
 5. „bottelaar”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of groepering van dergelijke personen die de producten bottelt of voor zijn rekening laat bottelen;
 6. De bedrijven die olie uit afvallen van olijven extraheren, raffineren en bottelen, werken met een product, olijfolie, waarvoor een gemeenschappelijke ordening van de markt geldt.
 7. Dit gehalte moet binnen 12 uur na het bottelen worden gemeten, waarbij het water gedurende deze periode van 12 uur op 4 °C ± 1 °C wordt gehouden.
 8. De rentesubsidie voor de leningen kan worden beschouwd als staatssteun aan de bedrijven die olie uit afvallen van olijven extraheren, raffineren en bottelen.
 9. het bottelen en etiketteren van de vaccins en het vervoer ervan naar de plaats van aflevering als aangeduid in het verzoek;
 10. „bottelaar” een natuurlijk of rechtspersoon dan wel een groepering van natuurlijke of rechtspersonen die het betrokken product bottelt of voor eigen rekening laat bottelen.
 11. Natuurlijke gashoudende mineraalwaters ontwikkelen aan de oorsprong of na bottelen, spontaan en duidelijk zichtbaar, koolzuurgas onder normale omstandigheden van temperatuur en druk.
 12. hetzij begrippen waarvoor de gebruiksvoorwaarden door de lidstaten zijn vastgesteld indien het bottelen van de wijn met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding plaatsvindt:
 13. De keten extraheren – raffineren – bottelen – distribueren van olie uit afvallen van olijven is ook van cruciaal belang voor de economische activiteit van de sector (10 % van de agrarische eindproductie van Spanje).
 14. De subsidie voor de rente op de leningen is steun die door de staat wordt toegekend aan de bedrijven die olie uit afvallen van olijven extraheren, raffineren en bottelen.
 15. Wat het gevaar van uitbesteding betreft, wordt erop gewezen dat er gezondheidsvoorschriften zijn inzake het bottelen van mineraalwater volgens welke voorgevormde flessen moeten worden vervaardigd op de plaats waar zij worden gevuld.