Betekenis van:
bundelen

bundelen
Werkwoord
 • tot een bundel maken
"gedichten/theaterteksten/prozawerk bundelen"
"de krachten bundelen"

Hyperoniemen

bundelen
Werkwoord
 • in een bundel tezamen nemen
"In deze uitgave zijn een aantal van zijn krantenartikelen gebundeld."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. apparatuur voor het bundelen van een negatieve ionenstraal;
 2. apparatuur voor het bundelen van een negatieve ionenstraal;
 3. met de motivering voor het bundelen van alle overbrengingen in dezelfde aanvraag;
 4. Deze richtlijn heeft tot doel de toepasselijke Gemeenschapswetgeving inzake de veiligheid van de spoorwegen te reorganiseren en te bundelen.
 5. De in het kader van de steunmaatregel opgezette ECF's bundelen particuliere en publieke gelden om deze daarna in KMO's te investeren.
 6. het bundelen van gebruikerseisen zodat richting kan worden gegeven aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling van werkbare en commercieel interessante oplossingen;
 7. Andere voorbereidende maatregelen zijn onder meer het bundelen van informatie over de nodige medische hulpmiddelen en het aanmoedigen van het gebruik van moderne technologieën.
 8. Momenteel is het PTS de resultaten van informatie en onderzoek, die aan ISS09 zijn voorgelegd, aan het bundelen en evalueren, als basis voor dit project.
 9. Voor de uitvoering van gezamenlijke inzetplannen moeten de betrokken lidstaten hun voor die inzetplannen toegezegde controle- en inspectiemiddelen bundelen en inzetten.
 10. vaststelling van gebieden of onderzoeksactiviteiten die kunnen profiteren van samenwerking, van gezamenlijke oproepen tot het indienen van voorstellen of van het bundelen van middelen;
 11. Het agentschap beheert lijsten van door de lidstaten verstrekte technische uitrusting en levert aldus een bijdrage tot het bundelen van materiële middelen.
 12. acties ter bevordering van het verzamelen, bundelen, gebruiken en verspreiden van informatie over landen van oorsprong, met inbegrip van de vertaling ervan;
 13. De daarvoor betaalde bedragen waren gering en de activiteiten van de verworven ondernemingen en de activa sloten aan bij het doel, namelijk de kosten te verminderen, zich te concentreren op de hoofdactiviteiten en de logistieke en administratieve functies te bundelen.
 14. In haar Actieplan staatssteun [5] heeft de Commissie voorgesteld deze verordeningen te bundelen in één groepsvrijstellingsverordening en daar ook eventueel andere gebieden zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 994/98 in te integreren.
 15. Voor de eerste periode van twaalf maanden kan de auditautoriteit besluiten de concrete acties waarvoor in 2007 en 2008 bij de Commissie uitgaven zijn gedeclareerd, te bundelen als basis voor de selectie van de te controleren concrete acties.