Betekenis van:
butler

butler (de ~ | meervoud butlers)
Zelfstandig naamwoord
  • huisknecht; bediende in huis

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. AK Steel Corporation, Butler, Pennsylvania
  2. AK Steel; West Chester, OH, Coshocton, OH en Butler, PA,
  3. In het Comité van de Regio's zijn zeven zetels van lid vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van mevrouw ASHTON, de heer BODFISH, de heer Olive BROWN, mevrouw COLEMAN, mevrouw BUTLER, de heer McCONNELL en mevrouw OLDFATHER.
  4. Op 21 april 2006 is met inachtneming van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad bij de Commissie aanmelding gedaan van een voorgenomen concentratie, waarmee de ondernemingen Veolia Transport (hierna: „VT”) en Butler Capital Partners (hierna: „BCP”) gezamenlijk de zeggenschap zouden verkrijgen over de SNCM.
  5. Op die datum hebben de overheidsdiensten, nu de onderneming […] zich had teruggetrokken, van twee zijden een eindbod ontvangen voor kapitaalinbreng en overname van het gehele kapitaal, en wel van de Franse groep Butler Capital Partners (BCP) en […].Op 27 september 2005 heeft Frankrijk een persbericht doen uitgaan, waarin werd meegedeeld dat op basis van uitgebreid onderzoek van de twee biedingen, het door de groep BCP gedane bod werd aanvaard, omdat deze niet alleen financieel gezien de meest aanvaardbare partij was, maar ook het beste in staat zou zijn de belangen van de maatschappij te behartigen, de openbare dienst te garanderen en de werkgelegenheid te behouden.